076 5228847

Onderzoeken

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek in de zwangerschap is erg belangrijk zowel voor je eigen gezondheid als die van de baby.
Er wordt in de zwangerschap gemiddeld twee keer bloed geprikt.
Bij de eerste controle krijg je een formulier mee om bloed te laten prikken. Het is niet nodig om dit al eerder door je huisarts te laten doen.

Bij 10-12 weken zwangerschap wordt het volgende standaard in het bloed onderzocht: Bloedgroep, Rhesus-D factor, Rhesus-c factor, ijzer, glucose (suiker), Hepatitis-B, Lues, HIV, vit D.
Afhankelijk van je persoonlijke situatie, gezondheid of ziektegeschiedenis kan het zijn dat er nog meer in je bloed onderzocht wordt.

Na 27 weken zwangerschap bepalen we nogmaals je ijzergehalte. Soms is een extra glucose controle op zijn plaats.
Indien je een Rhesus-D of -c negatieve bloedgroep hebt, bepalen we ook of er antistoffen in je bloed aanwezig zijn hiertegen.  
Als je Rhesus D negatief bent wordt bovendien uit moederlijk bloed de Rhesus-D van de baby bepaald. Mocht je een Rhesus-D positief kind blijken te verwachten, dan krijg je bij 30 weken en na de bevalling preventief een Anti-D prik.

Echoscopie

In je zwangerschap worden in principe minimaal vijf echo's gemaakt.

Vitaliteitsecho (7-10 weken)
De vitaliteitsecho krijg je tijdens je eerste bezoek bij ons op de praktijk. Dit vindt plaats vanaf ongeveer 7 weken na de eerste dag van je laatste menstruatie.
Deze echo is bedoeld om de zwangerschap in de baarmoeder te bevestigen en een hartactie aan te tonen.
Bij je tweede controle herhalen we deze echo, omdat het hartje dan vaak nog niet te horen is.

Termijnecho (10-12 weken)
De termijnecho wordt gemaakt tusen de 10 en 12 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt duidelijk wanneer je precies bent uitgerekend. In deze periode is de foetus het nauwkeurigst te meten en kan men zeer betrouwbaar de termijn vaststellen. Er wordt niet specifiek gescreend op afwijkingen, maar er wordt bijvoorbeeld al wel gekeken of er ook al armpjes, beentjes, een maag en een blaas zichtbaar zijn. 

De 20 Weken echo
De 20 weken echo is onderdeel van prenatale screening en heet ook wel SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek).
Rond de 20e week van je zwangerschap kun je dit echo-onderzoek laten doen. De 20 weken echo is een redelijk betrouwbare manier om ernstige aangeboren afwijkingen op te sporen. Kies je ervoor deze echo te laten maken, realiseer je je dan dat je te horen kunt krijgen dat er afwijkingen te zien zijn. Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat niet alle afwijkingen gezien kunnen worden op de echo. 
Er wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby, of er voldoende vruchtwater is, waar de placenta ligt en of het kindje goed groeit.
Meer informatiehierover kun je vinden op: onderzoekvanmijnongeborenkind/20-weken-echo

Overige echo's
In onze praktijk  maken we rond 34 weken een echo om te zien of de baby echt in hoofdligging ligt en de groei binnen de marge's blijft.
Indien er twijfel is over goede groei wordt je doorverwezen naar echocentrum Focus voor een medische groeiecho.
Als blijkt dat je tijdens je zwangerschap nog andere medische echo's nodig hebt, wordt je daarvoor doorverwezen naar echocentrum Focus of de gynaecoloog.

Prenatale Screening

Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening.
Er zijn twee soorten onderzoek:
- Screening op down-, edward- en patausyndroom en
- de 20-wekenecho.
Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Je beslist zelf of je ze wil laten uitvoeren.
Tijdens je tweede bezoek bij ons wordt je hierover uitgebreid geïnformeerd.
Kijk alvast voor meer info op: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  
Op deze website vind je ook een keuzehulp die kan helpen bij het maken van een keuze wat betreft prenatale screening.

Bij de screening op downsyndroom kun je kiezen voor de combinatie test of de NIPT.

Combinatietest

De combinatietest (CT) is een test die nagaat hoe groot de kans is dat je baby het syndroom van Down heeft of de zeldzamere trisomie 13 (Patausyndroom) en 18 (Edwardssyndroom). 
De CT wordt gedaan rond de 10 -13 weken zwangerschap. De kans wordt berekend door de factoren:

  • leeftijd zwangere
  • hormoonspiegels zwangere bij 10  weken zwangerschap (d.m.v. extra bloedafname zwangere)
  • de dikte van de nekplooi van de foetus bij 12-13 weken zwangerschap  (d.m.v. echoscopie)

De test wordt niet vergoed in de basisverzekering ook al ben je ouder dan 36 jaar en kost in 2019 € 176,96.
Meer info vind je op: onderzoekvanmijnongeborenkind/combinatietest

NIPT 
Vanaf 1 april 2017 is het voor zwangeren in Nederland ook mogeljk  voor de NIPT te kiezen. 
NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test,
De NIPT wordt aangeboden als screeningstest in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie: Trident-2. Dit betekent dat je als zwangere alléén voor de NIPT kunt kiezen als je meedoet aan de studie. Doel van de studie is nagaan hoe in Nederland de NIPT zo goed mogelijk kan worden aangeboden.

Bij de NIPT wordt bloed afgenomen van de zwangere. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA afkomstig van de moeder zelf, Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.
Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap. De kosten van de NIPT bedragen € 175,-. 
Mer info vind je op: onderzoekvanmijnongeborenkind/NIPT
 

Prenatale diagnostiek

Chromosoomafwijkingen
Als uit de CT test blijkt dat je een verhoogde kans hebt op down-, edwards- of patausyndroom (>1op 200) of als de uitslag van de NIPT afwijkend is, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek.
Dit zijn de mogelijkheden.

  • Vlokkentest (chorionvillusbiopsie), vanaf 11 weken zwangerschap. Er wordt een stukje weefsel van de placenta (moederkoek) weggenomen en onderzocht.
  • Vruchtwaterpunctie (amniocentese), vanaf 15 weken zwangerschap. Bij een vruchtwaterpunctie wordt vruchtwater afgenomene en onderzocht.
  • NIPT (niet invasieve prenatale test) kan vanaf 11w. (Indien de eerst test een combinatietest was)

Deze testen vallen in de basisverzekering, maar het kan zijn dat dit ten koste gaat van je eigen risico ook als je 36 jaar of ouder bent.

Overige afwijkingen
Als er bij de 20 weken echo afwijkingen gezien zijn of er een vermoeden van een afwijking is, word je verwezen naar de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Ampia ziekenhuis. Hier krijg je een uitgebreid geavanceerd ultrageluid onderzoek. Dit noemen we een GUO. Dit onderzoek lijkt op de 20-weken echo, maar duurt vaak langer. De apparatuur is nauwkeuriger dan die bij de 20-weken echo, waardoor meer details te zien zijn. De GUO wordt uitgevoerd door specialisten op dit gebied,
 

 

We zijn altijd bereikbaar via
Tel: 076 5228847

Dit nummer staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de dienstdoende verloskundige. Indien we even niet op kunnen nemen of in gesprek zijn, hoort u het spoedpiepernummer. Géén spoed, graag later terugbellen.

Spreekuur in Breda en Prinsenbeek na telefonische afspraak.

Breda, Haagse Beemden Essendonk 7a
Prinsenbeek, Klaverveld 55