top of page

Zorg in de kraamweek

- Kraamzorg

- Zorg van de verloskundige

- Verzorging en controles

Borstvoeding of flesvoeding

- Borstvoeding

- Flesvoeding

Wat te regelen?

- Aangifte

- Informeren huisarts

- Informeren zorgverzekering

- Aanvragen kinderbijslag

- Kinderopvangtoeslag

Kraambedongemakken

Hielprik en gehoortest

Veilig slapen

Anticonceptie

Wat te regelen in de kraamtijd?

Aangifte

Aangifte van geboorte moet binnen drie werkdagen op het gemeentehuis van de plaats waar het kindje is geboren. Neem je paspoort of ID mee en indien van toepassing jullie trouwboekje of erkenningspapieren.

Ben je in het Amphia ziekenhuis bevallen, dan kun je daar de geboorteaangifte doen.

Dit gaat digitaal. Vraag de verloskundige of verpleegkundige om de hiervoor beschikbare tablet.

Je logt in met DigiD (moeder en vader of duomoeder).

Wat heb je nodig voor de digitale aangifte

  • DigiD van moeder en vader of duomoeder

  • Een akte van erkenning ongeboren vrucht of een akte van naamskeuze (indien van toepassing)

Informeren huisarts

 

Wanneer je onder onze leiding bevallen bent (thuis of poliklinisch in het ziekenhuis), sturen wij een brief naar je huisarts. Ook wanneer je in het ziekenhuis onder medische leiding bevallen bent, wordt de huisarts geïnformeerd. Omdat het soms even duurt voordat de huisarts de officiële brief ontvangt, is het raadzaam je huisarts zelf even te bellen of een geboortekaartje te sturen. Op deze manier kan de huisarts jullie kindje inschrijven in het patiëntenbestand. Sommige huisartsen komen in de eerste week/weken na de bevalling langs voor een kort huisbezoek.

Informeren zorgverzekering

 

Zodra jullie kindje is geboren, moet hij of zij verzekerd zijn tegen ziektekosten. Om deze reden is het verstandig om de zorgverzekeraar al in de zwangerschap op de hoogte te stellen. Geef na de geboorte de gegevens van je kind zo snel mogelijk door aan de maatschappij. De verzekering gaat in zodra je kind is aangemeld. Bij elke verzekeringsmaatschappij kun je jullie kindje tot zijn of haar achttiende verjaardag gratis mee laten verzekeren. Dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

Aanvragen kinderbijslag

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aanvragen gaat tegenwoordig als volgt:

Zodra jullie kindje geboren is, stuurt de SVB een aanvraagset naar het huisadres. De gemeente geeft namelijk de gegevens van u en pasgeborenen na de geboorte-aangifte door aan de SVB.

De aanvraagset bevat onder andere een code waarmee je je aanvraag kunt indienen via internet. Wie geen internet-faciliteiten heeft, kan een aanvraagformulier invullen (dat bij de aanvraagset zit) en verzenden naar de SVB.

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Gaat je kindje straks naar de kinderopvang? Je kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten die je maakt voor de opvang.

Wanneer kun je kinderopvangtoeslag krijgen?

Dat kan bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van geregistreerde opvang en jij en je partner allebei werken. Maar soms kunt u de toeslag ook krijgen als je niet werkt. Lees hoe het zit.

Hoeveel is de toeslag?

Hoeveel je krijgt, hangt bijvoorbeeld af van de uren die je werkt, de soort opvang en hoeveel uur je afneemt.

Lees meer bij Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch. Die vraag je zelf aan bij Mijn toeslagen.

Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je een deel van de toeslag mis.

Je zit goed als je de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat jullie kindje naar de opvang gaat.

Lees meer bij Ik wil een toeslag aanvragen.

______________________________

Verloskundige Zorg in Breda, Prinsenbeek, Terheijden, Teteringen, Zevenbergen, Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert

bottom of page