top of page

Actueel

Coronavirus en zwangerschap.

 

Het Corona-virus heeft veel aandacht in de media en dat is terecht. De gedachte dat het ‘een wat ergere griep is’ en dat er jaarlijks mensen overlijden aan de griep zijn achterhaald. Het Corona-virus grijpt snel om zich heen en dat heeft gevolgen voor het zorgsysteem in ons land.

We snappen dat er veel onrust heerst rondom het Corona virus. Belangrijk om te weten is dat het virus, voor zo ver bekend, hetzelfde verloop heeft bij een zwangere als bij een niet-zwangere. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam en loopt de baby ook geen hoger risico. Corona wordt niet uitgescheiden in de moedermelk, er kan dus veilig borstvoeding gegeven worden. Het is wel zinvol kraambezoek drastisch te beperken.

Inmiddels hebben wij richtlijnen en instructies gekregen om verdergaande maatregelen te nemen in de regio Breda e.o. om de verspreiding van Corona te vertragen. De maatregelen zijn er om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen!

Algemene maatregelen voor de geboortezorg in Breda en omstreken:
 

• Kom niet naar de praktijk als je grieperig bent, hoest, verkouden bent of koorts hebt. Bel dan naar de praktijk om te overleggen hoe we het beste voor je kunnen zorgen.
• Om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen vragen we je om alleen naar de praktijk te komen. Je partner, kinderen en begeleiders, mogen de afspraak wel volgen via Whatsapp(-beeldbellen), Skype of Facetime.
• De controles zullen de komende week minder frequent gaan plaatsvinden.
• Een deel van de zorg zullen we telefonisch aanbieden; dit zullen we steeds met jou overleggen.
• Spoedconsulten gaan uiteraard gewoon door! Wel vragen we je bij elk telefoontje naar klachten als hoesten, verkoudheid en temperatuur bij jezelf en je gezinsleden. Indien mogelijk vragen we je naar de praktijk te komen.
• Noodzakelijke echo’s bij echocentrum Focus gaan vooralsnog door. Houd onze website of onze Facebookpagina in de gaten voor mogelijke wijzigingen hierin.
• Kraamvisites gaan wij zo veel mogelijk telefonisch doen. Bij dringende zaken of als we zaken telefonisch onvoldoende kunnen beoordelen komen we uiteraard wel langs.
• Mocht een kraamvisite van ons noodzakelijk zijn dan komen we alleen binnen als er geen klachten bij jezelf of je gezinsleden zijn en er geen kraambezoek aanwezig is op het moment van kraamvisite

Wij vragen jullie om begrip hiervoor.

Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Je kunt daarom het best het nieuws in de gaten houden en de algemene richtlijnen van het RIVM opvolgen. Bel bij vragen RIVM 0800-1351 of de GGD 088-3686858.

Alle verloskundigen praktijken in de regio doen hard hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Wij houden op die manier de kwaliteit van de zorg goed in de gaten en zullen er dan ook alles aan doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Corona nieuws

Maatregelen Echocentrum Focus omtrent het Coronavirus geldend vanaf 16-3-2020 tot nader bericht.

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de overheid en van de betrokken beroepsgroepen is Echocentrum Focus per 16-3-2020 genoodzaakt extra voorzorgsmaatregelen te nemen om de continuïteit van onze echozorg in de komende periode te waarborgen.

Dit is een bericht gericht aan onze zwangere cliënten:

  • Heeft u klachten zoals hoesten, niezen en/of koorts en binnenkort een afspraak bij Echocentrum Focus ? Neem tijdens kantooruren telefonisch contact op met uw eigen verloskundig zorgverlener voor verdere instructie.

  • Wij vragen u om alléén naar het echo-onderzoek te komen. Uitzondering hierop is de 20 weken echo. Bij dit onderzoek is ook uw partner welkom mits deze geen luchtwegklachten en/of koorts heeft.

  • Zorg voor gepaste afstand tot andere bezoekers als u in onze wachtkamers plaatsneemt.

  • Als voorzorgsmaatregel geven onze medewerkers geen hand als begroeting. Er worden door de echoscopist zorgvuldige hygiënische maatregelen getroffen.

  • Het onderzoek kan korter duren dan u verwacht. Onze echoscopisten zorgen er voor dat het onderzoek kwalitatief zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, maar niet langer duurt dan noodzakelijk.

  • Krijgt u aanwijzingen of instructies vanuit personeel van Echocentrum Focus of van medewerkers van de locatie waar Echocentrum Focus gevestigd is zoals het Amphia, volg deze dan op.

  • Bovenstaande afspraken gelden voor alle locaties van Echocentrum Focus.

Het team van echocentrum Focus rekent op uw medewerking om gezamenlijk zorg te dragen voor hun cliënten en medewerkers.
Met dank voor uw begrip.

16-3-2020 Amphia ziekenhuis;  nieuwe regels als het gaat om bezoek aan de polikliniek verloskunde, echocentrum Focus, de verloskamers of de gezinssuites/kraamafdeling

 

1. Heb je een afspraak in het ziekenhuis, heb je een luchtweginfectie en is de afspraak niet dringend? Dan graag de afspraak verplaatsen
2. Heb je een afspraak in het ziekenhuis, heb je een luchtweginfectie en de afspraak is dringend (bijv. hoge bloeddruk, groeivertraging van het kindje)? Vraag bij binnenkomst onmiddellijk om een mondmasker op de poli of bij Echocentrum Focus.
3. Bij een bevalling mag een de zwangere maar 1 begeleider meenemen
4. Na de bevalling mag geen bezoek op de verloskamers ontvangen worden (slechts bij uitzondering en na overleg)
5. Geen bezoek op de gezinssuites (kraam-kinderafdeling) behalve de partner (slechts bij uitzondering en na overleg)

Dit alles om je hulp te vragen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het Corona-virus in onze samenleving.

Mogelijk gaan er in de komende tijd maatregelen veranderen of bij komen. Houd de berichtgeving op deze pagina in de gaten.

Coronavirus en zwangerschap
Algemene maatregelen Corona
Corona nieuws
16-03-2020 Focus
16-03-2020 Amphia

Verloskundige Zorg in Breda, Prinsenbeek, Terheijden, Teteringen, Zevenbergen, Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert

bottom of page